Firma vznikla záhy po revoluci v roce 1990 a i díky profesi tesař se naše činnost specializovala na tesařské a truhlářské práce.

V roce 1994 jsme se zaměřili na zakázkovou výrobu oken a dveří a v roce 1997 jsme se přemístili do provozovny v Rychnově u Jablonce, kde jsme tuto zakázkovou výrobu rozšířili o výrobu kuchyňských linek a kancelářských studií s použitím CN robota na vyřezávání z desek MDF.
Bohužel pro značnou konkurenci a výrobní náklady jsme zmíněnou provozovnu opustili a nadále se věnovali převážně tesařským pracím, což představovalo realizaci krovů, schodů, základových desek, stropů, obkladů stěn, a později již ucelených půdních rekonstrukcí včetně zámečnických prací, zateplení SDK, sanity, vody a elektro.
Od roku 2003 jsme se již zabývali většími zakázkami, ale povětšinou jen jako subdodavatel. Např. jako subdodavatel hrubého betonového skeletu technické části tunelu Mrázovka pro společnost Subterra či následně celého betonového skeletu bytového domu včetně zemních prací. Pro své již dobré jméno jsme byli vybráni na opravy památek na Staroměstském náměstí, což se týkalo převážně tesařských a pokrývačských prací, poslední oprava byla na střeše Prašné brány.
Bohužel v letech 2008 – 2010 jsme díky nečestnému jednání objednatele přišli o nemalé finance a po následném zvážení všech pro a proti jsme se postupně rozhodli ukončit spolupráci se společnostmi typu s.r.o.

To bylo i důvodem, proč jsme od roku 2012 začali pracovat pouze pro konečného investora a zaměřili se především na výstavbu rodinných domů. Z počátku se jednalo pouze o jednotlivé dodávky (střecha, fasáda, základová deska…), abychom následně začali realizovat kompletní rodinné domy na klíč.

Dnes se specializujeme zejména na výstavbu rodinných domů na klíč, nebo pouze výstavbou hrubé stavby, nemalou měrou se zabýváme i rekonstrukcí domů a bytů, přičemž zužitkováváme naše letité zkušenosti v oboru stavebnictví.

Reference